Zdravie

Ako už samotný názov hovorí, životné a úrazové poistenie je poistný produkt, ktorý kryje rizika úrazu. Neochráni vás pred vznikom úrazu, ale pomôže vám zmierniť finančné dôsledky, ktoré by mohli zhoršiť vašu životnú situáciu vznikom úrazu

Nakoľko najčastejšími „účastníkmi“ úrazu sú starší občania a deti, úrazové poistenie býva využívané hlavne pri dospelých. Pri nich môže úraz skomplikovať život kvôli poklesu príjmu v dobe liečby z úrazu. Vzhľadom k tomu, že poisťovne v súčasnosti majú vo svojich ponukách mnoho zvýhodnených programov, je možné uzavrieť komplexné úrazové poistenie celej rodiny.