O nás

Naša spoločnosť vznikla v roku 2007 a vykonáva komplexné služby v poisťovníctve pre široké spektrum klientov. Nakoľko našim klientom chceme ponúkať služby a produkty v oblasti poisťovníctva na najvyššej možnej úrovni, od roku 2018 sme sa stali súčasťou medzinárodnej skupiny RENOMIA NETWORK.

Toto partnerstvo pre nás a pre našich klientov prinieslo ďalšie možnosti nie len v oblasti poisťovníctva ale i v oblasti finančných služieb, konkrétne sprostredkovania úverov a leasingov.

Ďalšou službou pre našich klientov je i poistná kalkulačka. Tento nastroj našim klientom umožni uzatvoriť základné druhy poistenia priamo z pohodlia domova. Je potrebné upozorniť že i v prípade uzatvorenia zmluvy cez poistnú kalkulačku sme Vám stále k dispozícii v prípade riešenia škôd spravy poistenia alebo konzultácii.

 

Medzi základné činnosti spoločnosti radíme:

  • správa poistných zmlúv pre právnické osoby, fyzické podnikajúce osoby alebo občanov
  • sprostredkovanie úverov právnické osoby, fyzické podnikajúce osoby alebo občanov
  • sprostredkovanie leasingu právnické osoby, fyzické podnikajúce osoby alebo občanov
  • poistná kalkulačka
  • konzultačno-poradenská činnosť súvisiaca so zmluvným zabezpečením poistenia a risk manažmentom
  • aktualizácie v súvislosti so zmenami podľa požiadaviek záujemcu po celú dobu platnosti poistnej zmluvy
  • asistencia pri rokovaniach s likvidačným oddelením príslušnej poisťovne

V prípade spolupráce sa naša spoločnosť zameriava najmä na optimalizáciu poistenia z hľadiska pokrytia rizík, ktoré sú pre každého klienta nastavené individuálne tak, aby v prípade poistnej udalosti boli zabezpečené finančné prostriedky na znovuobnovenie prevádzky, opravy vozidla a pod. Optimalizáciou sa samozrejme snažíme šetriť finančné prostriedky našich klientov, ktoré vynakladajú na poistenie.